IRP

Program nezávislých poskytovateľov opráv (IRP)

     pre overenie klikni

 

 

Označenie IRP (INDEPENDENT REPAIR PROVIDER) získavajú spoločnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť značkovú službu “mimozáručná oprava” alebo aj “pozáručná oprava” mobilných telefónov iPhone a počítačov Mac. Servis, ktorý je označený ako “IRP” dostáva prístup k originálnym dielom Apple, špeciálnym nástrojom, školeniam, diagnostickým nástrojom, servisným príručkám a zdrojom, tak aby bol schopný vykonávať rozličné značkové mimozáručné (pozáručné) opravy iPhone a počítačov Mac. Príkladom je výmena displeja, batérie, kamery na iPhone, alebo dokonca výmena základnej dosky a grafickej karty počítaču Mac. Naši technici, ktorí vykonávajú opravy sú certifikovaní priamo spoločnosťou Apple. Získanie takéhoto certifikátu na opravu produktov značky Apple si vyžaduje úspešné absolvovanie náročných skúšok prostredníctvom autorizovaného testovacieho strediska, vďaka čomu naši zákazníci získavajú jedinečnú a profesionálnu starostlivosť o svoje zariadenie.
Späť do obchodu